અમદાવાદમાં વાતાવરણમાં પલટો
શહેરના પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારોમાં વરસાદ શરૂ..

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

અમદાવાદ
અમદાવાદમાં વાતાવરણમાં પલટો

શહેરના પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારોમાં વરસાદ શરૂ.. વાતાવરણમાં જોવા મળ્યો પલટો. વિવેકાનંદનગર અને આસ પાસ ના વિસ્તાર સહિત ઘણા વિસ્તારોમાં ધીમી ધારે વરસાદ શરૂ

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •