? સાંપ્રત : બિનસાંપ્રત ! – નિલેશ ધોળકિયા.

ઓટોમોબાઇલ કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત સમાચાર

પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ અનુલક્ષીને ઉદભવેલો તાર્કીક વિચાર ! આપણાંમાંથી ઘણાં લોકોએ પીપળો, લીમડો ને વડ કાપી નાંખ્યા. એટલે હવે ઓક્સિજન ઘટવા લાગ્યો અને ઓક્સિજનની બોટલ પર આધાર રાખવો પડે છે. હિંદુઓ પાગલ નહોતા કે ચૈત્ર તથા ભાદરવામાં પિતૃના મોક્ષ હેતુ પાણી ચડાવતા, પીપળાની પ્રદક્ષિણા કરતા ને પીપળાને વિષ્ણુ અને વડ ને ઋષિ માની તેને કાપતા નહોતા. ગાયના “શુદ્ધ ઘી”ની એક ચમચીનો દીવો કરવાથી એક ટન ઓક્સિજન ઉત્પન્ન થાય છે એવુ આજનું વિજ્ઞાન માને તો આપણે ત્યાં ગાયના “શુદ્ધ ઘી”થી યજ્ઞ થતાં એટલે કેટલું બધું ઓક્સિજન મળે, બોલો !? ચૈત્ર ને ભાદરવો ઋતુ બીમારીનું કારણ બને છે. પણ આધુનિકતાના નામે પીપળો, વડ, ગાય, પર્યાવરણ વગેરેની સંભાળ ન લીધી ને હવે ભોગવીએ છીએ, સૌ ! જય હો સનાતન ધર્મની ! ? ??

TejGujarati