?  ન્યૂઝ અપડેટ* ? (તા.:- ૧૪/૩/૨૦૨૧)

આંતરરાષ્ટ્રીય ઓટોમોબાઇલ કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક ભારત

*ગુજરાત રાજ્યમાં કોરોનાના પોઝિટિવ કેસમાં મોટો ઉછાળો…આજે નોંધાયેલ કેસોની વિગત…*

નવા કેસ:- ૮૧૦
ડીસ્ચાર્જ:- ૫૮૬
મૃત્યુ:- ૨

*ગાંધીનગર શહેરમાં આજે કેસમાં વધારો…૮ કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા…*

સેકટર:-૮-૧
સેકટર:-૧૩-૧
સેકટર:-૧૫-૧
સેકટર:-૨૨-૩
સેકટર:-૨૭-૧
સેકટર:-૩૦-૧

*ગાંધીનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આજે ૮ કોરોના પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા…*

અડાલજ-૧, કુડાસણ-૩, રાંદેસણ-૧, પેથાપુર-૩

*ગાંધીનગર જિલ્લામાં આજે કુલ ૧૬ કેસ નોંધાયા…*

ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર જીલ્લા વહીવટીતંત્ર તથા ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની સૂચનાઓ અને વિનંતીનું પાલન કરીને સુરક્ષિત રહીએ…

TejGujarati