? કોરોના ન્યૂઝ અપડેટ* ?

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

*ગુજરાત રાજ્ય માં કોરોના ના આજે નોંધાયેલ કેસોની વિગત..*

નવા કેસ:- ૫૫૫
ડીસ્ચાર્જ:-૪૮૨
મૃત્યુ:- ૧

*ગાંધીનગર શહેરમાં આજે ૬ કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા*
સેકટર:-૧-૨ સેકટર:-૫-૧ સેકટર:-૬-૧ સેકટર:-૧૪-૧ સેકટર:-૨૭-૧ *ગાંધીનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આજે ૭ કોરોના પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા..* ભોયણરાઠોડ-૧,મો.ચીલોડા-૧,લવારપુર-૧,અડાલજ-૧, કુડાસણ-૨,રાંદેસણ-૧. *ગાંધીનગર જિલ્લામાં આજે કુલ ૧૩ કેસ નોંધાયા..*

ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર જીલ્લા વહીવટીતંત્ર તથા ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની સૂચનાઓ અને વિનંતીનું પાલન કરીને સુરક્ષિત રહીએ…

TejGujarati