કોરોના અપડેટ્સ (તા.:- ૧/૩/૨૦૨૧) *ગુજરાત રાજ્યમાં કોરોનાના આજે નોંધાયેલ કેસોની વિગત…* નવા કેસ:- ૪૨૭ ડીસ્ચાર્જ:-૩૬૦ મૃત્યુ:- ૧ *ગાંધીનગર શહેરમાં આજે ૬ કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા* સેકટર:-૨-૨ સેકટર:-૪-૧ સેકટર:-૭-૧ સેકટર:-૮-૧ સેકટર:-૨૩-૧ *ગાંધીનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આજે ૪ કોરોના પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા..* *ગાંધીનગર જિલ્લામાં આજે કુલ ૧૦ કેસ નોંધાયા..*

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત મનોરંજન

કોરોના અપડેટ્સ

(તા.:- ૧/૩/૨૦૨૧)

ગુજરાત રાજ્ય માં કોરોના ના આજે નોંધાયેલ કેસોની વિગત…

નવા કેસ:- ૪૨૭
ડીસ્ચાર્જ:-૩૬૦
મૃત્યુ:- ૧

ગાંધીનગર શહેરમાં આજે ૬ કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા
સેકટર:-૨-૨ સેકટર:-૪-૧ સેકટર:-૭-૧ સેકટર:-૮-૧ સેકટર:-૨૩-૧ ગાંધીનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આજે ૪ કોરોના પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા.. ગાંધીનગર જિલ્લામાં આજે કુલ ૧૦ કેસ નોંધાયા..

ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર જીલ્લા વહીવટીતંત્ર તથા ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની સૂચનાઓ અને વિનંતીનું પાલન કરીને સુરક્ષિત રહીએ…

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •