રાજકોટના વહીવટી તંત્ર માટે દુઃખદ સમાચારઃ રાજકોટના ડેપ્યુટી ક્લેક્ટર ચરણસિંહ ગોહિલના પત્ની, સાળા અને દીકરીનું અકસ્માતમાં મોત.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી ભારત મનોરંજન સમાચાર

રાજકોટના વહીવટી તંત્ર માટે દુઃખદ સમાચારઃ રાજકોટના ડેપ્યુટી ક્લેક્ટર ચરણસિંહ ગોહિલના પત્ની અને તેમના સાળા અને તેમની દીકરીનું પાલીતાણા નજીક વાહન અકસ્માતમાં મોત.

TejGujarati