સ્ત્રીઓ ને ઘેરે શું કામ હોય ? આવી કોમેન્ટથી અકડાઈને કેરળમાં 9 માં ધોરણના વિદ્યાર્થી આજુનાથે આ ચિત્ર દોર્યું.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક ભારત મનોરંજન સમાચાર

સ્ત્રીઓ ને ઘેરે શું કામ હોય ? આવી કોમેન્ટ થી અકડાઈ ને કેરળ માં 9 માં ધોરણ ના વિદ્યાર્થી આજુનાથે આ ચિત્ર દોર્યું જેને કેરળ સરકારે ટેક્સ્ટ બૂક ના પેહલા પેજ પર સ્થાન આપ્યું છે.

TejGujarati