કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલા એ પ્રદેશ પ્રમુખ ચાવડા ને આપ્યું રાજીનામુ

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ સમાચાર

કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલા એ પ્રદેશ પ્રમુખ ચાવડા ને આપ્યું રાજીનામુ

બહેરામ પુરા વોર્ડ ની ટીકીટ વહેંચણી થી હતા નારાજ

TejGujarati