આણંદના સરકારી વકીલ એસીબીના સકંજામાં

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

ન્યૂઝ બ્રેકિંગ
આણંદના સરકારી વકીલ એસીબીના સકંજામાં
35 હજારની લાંચ લેતા ઝડપાયા
અપીલ ફાઈલ ન કરવા માટે માગી હતી લાંચ
એસીબીના છટકામાં સપડાયા

TejGujarati