ગોમતીપુરમાં ચાલતો મેટ્રોના કામના લીધે આસપાસના મકાનોમાં થઈ રહ્યો છે ભારે નુકશાન અત્યારે એક મકાનની છતનો કેટલાક હિસ્સો પડતા મહિલાને ઇજા પહોંચી

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

ગોમતીપુરમાં ચાલતો મેટ્રોના કામના લીધે આસપાસના મકાનોમાં થઈ રહ્યો છે ભારે નુકશાન
અત્યારે એક મકાનની છતનો કેટલાક હિસ્સો પડતા મહિલાને ઇજા પહોંચી

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •