શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર નિર્માણ નિધી સમર્પણ અભિયાન અંતર્ગત માતૃશક્તિ સંમેલેન.

ગુજરાત ભારત સમાચાર

જય શ્રી રામ
શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર નિર્માણ નિધી સમર્પણ અભિયાન અંતર્ગત માતૃશક્તિ સંમેલેન
તા.:- 23/01/2021, શનિવાર
સમય :- બપોરે 4.00 કલાકે
સ્થાન :- ભારતમાતા મંદિર, સેક્ટર-7, ગાંધીનગર ખાતે રાખેલ છે. તો ગાંધીનગર ની દરેક બહેનોએ સમય પર પહોંચવું.🙏🙏🙏
આભાર.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •