ઈયરફોન કાઢ્યા. તમામ શોરગુલ બંધ. અગાશી સૂમસામ! આપણું આખું આકાશ ખાલીખમ! સામેનો વડલો પણ સ્તબ્ધ! અને હું અવાક ! -નીરવ ત્રિવેદી

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત મનોરંજન રમત જગત લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

ઉત્તરાયણની આગલી સાંજે માંજો પાયને જાતજાતના અને ભાતભાતના પતંગો લઇ મિત્રો સાથે ઘરે. મોજમસ્તી,મસ્તમજાના મિત્રો,ચા પાણી અને નાસ્તો.મોડી રાત સુધી કાનેતાર બાંધવાનો કરતબ. ઉત્તરાયણની વહેલી અને વહાલી સવાર. પતંગો,ફિરકીઓ,અગાશી,મિત્રો અને આ સામે દેખાય એ આકાશ આપણું ! ‘લે ફિરકી પકડ.’ ‘પેલા ચાંદતરાજ ને ખેંચી નાખ.’ ‘કા………. પ્યો……. છે………..’ ‘એ લંગર નાખ.’ ‘લપેટ….લપેટ……લપેટ…..’ ‘તારી તે………હરખી ફિરકી પકડને.’ ‘એ આવ્યો…..આવ્યો…પકડ…..પકડ..’ ‘તને ઉડાડતા જ નથી આવડતું.લાવ, હું ચગાવું.’ ‘અરે… યા………. ર!’ ‘ઢીલ દે,ઢીલ દે’ ‘મને મામરાનો લાડુ’ ‘શીંગપાક આપણને ન ભાવે.’ શેરડીના કટકાને ફોલતા,’ખેંચતી વખતે પતંગ સીધો કરાય’ . . . . અને ………મેં ઈયરફોન કાઢ્યા. તમામ શોરગુલ બંધ. અગાશી સૂમસામ! આપણું આખું આકાશ ખાલીખમ! સામેનો વડલો પણ સ્તબ્ધ! અને હું અવાક ! -નીરવ ત્રિવેદી -14/01/2018

TejGujarati