ગુજરાત વાસીઓને ઉત્તરાયણ પર્વ પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વિટર માધ્યમથી ગુજરાતી ભાષામાં શુભકામનાઓ પાઠવી

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

ગુજરાત વાસીઓને ઉત્તરાયણ પર્વ પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વિટર માધ્યમથી ગુજરાતી ભાષામાં શુભકામનાઓ પાઠવી

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •