કેન્દ્ર સરકારે ભારતીય વાયુસેના માટે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ પાસેથી લગભગ 48 હાજર કરોડના 83 તેજસ લડાકુ વિમાનોની ખરીદી માટે મંજૂરી આપી.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

કેન્દ્ર સરકારે ભારતીય વાયુસેના માટે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ પાસેથી લગભગ 48 હાજર કરોડના 83 તેજસ લડાકુ વિમાનોની ખરીદી માટે મંજૂરી આપી.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •