અમદાવાદમાં આજે રાત્રે 9 વાગ્યા બાદ બહાર નીકળ્યા તો થર્ટી ફર્સ્ટની ઉજવણી જેલમાં : અમદાવાદ પોલીસનું નિવેદન.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત મનોરંજન રમત જગત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

અમદાવાદમાં આજે રાત્રે 9 વાગ્યા બાદ બહાર નીકળ્યા તો થર્ટી ફર્સ્ટની ઉજવણી જેલમાં : અમદાવાદ પોલીસનું નિવેદન. ડીસીપી હર્ષદ પટેલ દ્વારા કમિશ્નર ઓફીસ ખાતે પ્રેસ વાર્તા.

TejGujarati