એ તું જ છે! – © દેવેન ભટ્ટ.

ઓટોમોબાઇલ કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત સમાચાર

એ તું જ છે!

જીંદગીનાં આ કિનારે જે મળી, એ તું જ છે,
પ્રીતની ધસમસ થતી આવી નદી, એ તું જ છે.

જંગલી ઘેઘૂર નકરાં અંધકારે હું હતો,
જીંદગીને ઝળહળાવી જે રહી, એ તું જ છે.

અવ્યવસ્થિત ઢંગ-બેઢંગું જિવન મારૂં હતું,
ગોઠવી એને ઘડે ઘાટે જરી, એ તું જ છે!

કોણ શું બોલે કદી પરવા કરી છે તેં ખરી?
આ જગત સામે પડી મારી સખી, એ તું જ છે!

આ જીવનમાં દરબદર ભટક્યા કરું છું હું સનમ,
રાહ પણ સાચી મને દર્શાવતી, એ તું જ છે.

હું રઝળતો વાયરે, વાળ્યો મને તેં ફૂંકમાં,
રોમરોમે વાગતી જે વાંસળી, એ તું જ છે.

સાવ તૂટીને વિખેરાઈ ગયેલો હું સનમ,
હામ આપી ને રહી મારી બની એ તું જ છે!

એક હું અક્ષર અલગ, મારે કશો ક્યાં અર્થ છે?
પ્રીતનો કક્કો ભરી બારાક્ષરી, એ તું જ છે.

ભાગ્ય મારાં આંખને દરિયે મળે તારી ઝલક,
હાથ હાથોમાં ગ્રહી દોરે સખી, એ તું જ છે!

– © દેવેન ભટ્ટ (૨૭/૧૨/૨૦૨૦)

TejGujarati