શક પડે. – © દેવેન ભટ્ટ.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત સમાચાર

શક પડે

ખંજરોની ધાર પર મુજને સદાયે શક પડે
હું ઘવાયો છું સદાયે સોયનાં નખક્ષત વડે.

આભ આપ્યું છે અફાટી નવગ્રહોને ઘૂમરે,
તે છતાં પણ કેમ બેસી કુંડળીમાં ગ્રહ નડે?

સાંજ જો મારા વિનાની કંદરે તુજને જડે,
એ પછી સંધ્યા તણા રંગો તને નહિ પરવડે

શાંતચિત્તે મંદ લહરી રૂપ ધારી ફડફડે,
એકથી બીજી ગલીમાં જો પવન પણ આથડે.

જંગલોમાં જાડ છો, પાષાણ ના ડાળે થડે,
નામનો ના કોઇ ટહુકો ત્યાં નસીબે સાંપડે.

રણ મહીં શું ઝાકળો, મૃગનીર પણ વરસી પડે,
અાભ-ધરતીની વચાળે ઝાંઝવે ઢૂવા રડે.

પથ્થરોને માણસો છો ટાંકણે ટોકી ઘડે,
માણસોને ઠોકરોથી પથ્થરો પણ છે ઘડે!

સુંડલો છે કર્મનો દોષે ભરેલો આ થડે,
જીવ મારો એજ ઠેકાણે જઈ પામર સડે!

ભીતરે મારીજ વસવાનું છતાં મુજને લડે,
ભર બપોરે પણ અહીં છાયા મુને મારી નડે.

  • © દેવેન ભટ્ટ (૨૩/૧૨/૨૦૨૦)
TejGujarati