ત્રણ દરવાજા પાસે આવેલ જાહેર પાર્કિંગમાં ઝાડ ધરાશાઈ હાલ કોઈ જાનહાનિ ખબર નથી. – જાહિદ શેખ. (સામાજિક કાર્યકર).

ગુજરાત સમાચાર

ત્રણ દરવાજા પાસે આવેલ જાહેર પાર્કિંગમાં ઝાડ ધરાશાઈ હાલ કોઈ જાનહાનિ ખબર નથી
( જાહિદ સામાજિક કાર્યકર).

TejGujarati