રાખ ભલે શૂન્ય પણ વધારું મૂલ્ય સૌનું ભાગ્યે નિમિતની એ રકમ રહેવાં દેજો.પંગતે બેસનારો નહીં બનું, હું પીરસનારો હૈયે અયાચકતાનો જામ રહેવાં દેજો – મિત્તલ ખેતાણી.રાજકોટ.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત મનોરંજન સમાચાર

એ દુનિયા!, મને માસૂમ રહેવાં દેજો

ચહેરા પર મારાં તબ્બસુમ રહેવાં દેજો
એ દુનિયા!, મને માસૂમ રહેવાં દેજો

તો જ સમજાશે મને પીડા કોઈની
મારાં આત્મા પર જખમ રહેવાં દેજો

કિંમત નથી ભલે સત્ય, પ્રેમ, કરુણાની
તોય એ મારામાં કાયમ રહેવાં દેજો

જમાડી ભૂખ્યાંને પછી જ જમું હું
મારો એ સદા નિયમ રહેવાં દેજો

આશા,ઉત્સાહ,પુરુષાર્થ હોય જ સાથે
બસ એટલું મારું મહેકમ રહેવાં દેજો

રાખ ભલે શૂન્ય પણ વધારું મૂલ્ય સૌનું
ભાગ્યે નિમિતની એ રકમ રહેવાં દેજો

પંગતે બેસનારો નહીં બનું હું પીરસનારો
હૈયે અયાચકતાનો જામ રહેવાં દેજો

-મિત્તલ ખેતાણી(રાજકોટ,M.9824221999) નાં કાવ્ય સંગ્રહ ‘શબ્દ ઘેર આનંદ ભયો’ માં થી

TejGujarati