વજનદાર એકલતા … ??????- બીના પટેલ …?

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત મનોરંજન લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

વજનદાર એકલતા …
??????
તારો ખ્યાલ જયારે મને આવે …
કરચલી વિનાના સપના આવે ને …

મીઠી નિંદરનું વાદળું ઘેરાય …
સ્પર્શ વિનાનું માવઠું છલકાય ને …

મીઠું સ્મિત પડખામાં સંતાય …
એના ગુલાબી ટેરવાં અથડાય ને …

વજનદાર એકલતાનું
કારસ્તાન …
અંધારામાં રૂઝાય મારા જખમને …

આંગળીમાં લાગણીનું
રેગિસ્તાન …
સંવેદનાની અમીરીમાં
વિસ્તરતી હું …

બીના પટેલ …?

TejGujarati