કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં દિલ્હીમાં ખેડૂત આંદોલનને આમ આદમી પાર્ટીએ આપ્યું સમર્થન, સુરતમાં પણ આમ આદમી પાર્ટી એક દિવસના ઉપવાસ પર, અરવિંદ કેજરીવાલ પણ ઉપવાસ પર બેઠા…

સમાચાર

કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં દિલ્હીમાં ખેડૂત આંદોલનને આમ આદમી પાર્ટીએ આપ્યું સમર્થન, સુરતમાં પણ આમ આદમી પાર્ટી એક દિવસના ઉપવાસ પર, અરવિંદ કેજરીવાલ પણ ઉપવાસ પર બેઠા…

TejGujarati