એલિસબ્રીજ પાસેના વિક્ટોરિયા ગાર્ડન નજીક આવેલા વિષ્ણુ મંદિરમાં સેવા આપતા વ્યક્તિ પર હુમલો.નજીવી બાબતમાં વ્યક્તિ પર છૂટી ઈંટ મારવામાં આવી. ગાયકવાડ હવેલી પોલીસે ત્રણ શખ્સ સામે ગુનો નોંધ્યો.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત સમાચાર

એલિસબ્રીજ પાસેના વિક્ટોરિયા ગાર્ડન નજીક આવેલા વિષ્ણુ મંદિરમાં સેવા આપતા વ્યક્તિ પર હુમલો

નજીવી બાબતમાં વ્યક્તિ પર છૂટી ઈંટ મારવામાં આવી

ગાયકવાડ હવેલી પોલીસે ત્રણ શકશો સામે ગુનો નોંધ્યો.

TejGujarati