અમદાવાદ અખબાર નગર અંડર પાસ માં અકસ્માત.અકસ્માતના બનાવમાં 4 થી વધુ ઇજાગ્રસ્ત. BRTS ના ચાલકે સંતુલન ગુમાવતા અંડર પાસના પીલ્લર સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ.અકસ્માતમાં BRTS ના વચ્ચેથી બે ભાગ. પોલીસ ઘટના સ્થળે.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

અમદાવાદ અખબાર નગર અંડર પાસ માં અકસ્માત.અકસ્માતના બનાવમાં 4 થી વધુ ઇજાગ્રસ્ત. BRTS ના ચાલકે સંતુલન ગુમાવતા અંડર પાસના પીલ્લર સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ.અકસ્માતમાં BRTS ના વચ્ચેથી બે ભાગ. પોલીસ ઘટના સ્થળે.

TejGujarati