સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્વનો આદેશ .કોરોના સંક્રમિતોનાં ઘરની બહાર સ્ટિકર લગાવાનો મામલો. કોરોનાગ્રસ્તનાં ઘરની બહાર ના લગાવે સ્ટિકર .

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

*સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્વનો આદેશ*

*કોરોના સંક્રમિતોનાં ઘરની બહાર સ્ટિકર લગાવાનો મામલો*

*કોરોનાગ્રસ્તનાં ઘરની બહાર ના લગાવે સ્ટિકર*

*કેન્દ્રની ગાઇડલાઇનમાં નથી કરાયો કોઇ ઉલ્લેખ*

TejGujarati