અમદાવાદના પ્રથમ નાગરીક એવા બીજલબેન પટેલના દિયર કરફ્યૂ ભંગના ગુન્હામા પકડાયા નિયમનો ભંગ કરી દુકાન આખી રાત ચાલુ રાખી હતી. પાલડી પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરાઇ

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

અમદાવાદના પ્રથમ નાગરીક એવા બીજલબેન પટેલના દિયર કરફ્યૂ ભંગના ગુન્હામા પકડાયા નિયમનો ભંગ કરી દુકાન આખી રાત ચાલુ રાખી હતી. પાલડી પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરાઇ

TejGujarati