યુવા પત્રકાર રિતેશ પરમારે સતત 12 દિવસ ઓક્સિજન પર રહી આખરે કોરોનાને આપી મ્હાત. સ્વસ્થ બની ઘરે પરત ફર્યા અને પત્રકારની ફરજ પર થયા હાજર… *વેલકમ બેક રિતેશ* .?????????

ગુજરાત ભારત સમાચાર

ગ્રુપ સભ્ય તેમજ પરમ મિત્ર યુવા પત્રકાર રિતેશ પરમારે સતત 12 દિવસ ઓક્સિજન પર રહી આખરે કોરોનાને આપી મ્હાત. સ્વસ્થ બની ઘરે પરત ફર્યા અને પત્રકારની ફરજ પર થયા હાજર… *વેલકમ બેક રિતેશ*
.?????????

TejGujarati