ભાગેડું વિજય માલ્યા સામે EDની મોટી કાર્યવાહી, ફ્રાન્સમાં 14 કરોડની સંપત્તિ કરી જપ્ત

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

ભાગેડું વિજય માલ્યા સામે EDની મોટી કાર્યવાહી, ફ્રાન્સમાં 14 કરોડની સંપત્તિ કરી જપ્ત

TejGujarati