બાળપણમાં માઁનાં ખોળામાં સ્તનપાન કરતાં કરતાં માતૃત્વ ને તાલે નિર્ભય ઝૂલ્યો… પારણામાં પડ્યાં પડ્યાં મમતાભર્યા હાલરડાં ને સાંભળતા સાંભળતા ઘોર નીંદર માં પોઢી ને ઝૂલ્યો. – કુલીન પટેલ ( જીવ ).

કલા સાહિત્ય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત સમાચાર

બાળપણમાં માઁનાં ખોળામાં સ્તનપાન કરતાં કરતાં માતૃત્વ ને તાલે નિર્ભય ઝૂલ્યો… પારણામાં પડ્યાં પડ્યાં મમતાભર્યા હાલરડાં ને સાંભળતા સાંભળતા ઘોર નીંદર માં પોઢી ને ઝૂલ્યો … જવાનીમાં સખી સાથે પ્રેમપ્રસંગો ને વર્ણવતા વર્ણવતા હિંચકે બેસી વ્હાલ ની વાતો કરતાં કરતાં ઝૂલ્યો … ગઢપણમાં જીવનસાથી સાથે જવાની ને વાગોળતાં વાગોળતાં ઘરની ઓસરીમાં ઝૂલા પર ઝૂલ્યો … અંતે ચાર સ્વજનો નાં ખભા પર સવારી કરીને સ્વર્ગલોક સિધાવવા પુષ્પ ની ચાદર ઓઢીને ઝૂલ્યો … આખીય જિંદગી જુદાં જુદાં સ્વરૂપે જુદી જુદી રીતે મનમોજથી અસંખ્ય વાર ઝૂલ્યો …. .. કુલીન પટેલ ( જીવ )

TejGujarati