બ્રેકિંગ ન્યુઝ..રાજકોટ અગ્નિ કાંડ નો મામલો, આખરે 304 અ અને 114હેઠળ ગુનો દાખલ થયો..

સમાચાર

બ્રેકિંગ ન્યુઝ.. રાજકોટ અગ્નિ કાંડ નો મામલો, આખરે 304 અ અને 114હેઠળ ગુનો દાખલ થયો.. પ્રકાશ મોઢા તેજસ કરમટા સહિતના આરોપીઓની થશે ધરપકડ

TejGujarati