અમદાવાદમાં રોડ પર એક પણ વાહન નજરે ન ચઢતાં લોકડાઉનની યાદો તાજી થઈ.

ગુજરાત ભારત સમાચાર

અમદાવાદમાં રોડ પર એક પણ વાહન નજરે ન ચઢતાં લોકડાઉનની યાદો તાજી થઈ.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •