થંભી ગયું ધબકતું અમદાવાદ કરફ્યુને લઇ પોલીસ થઇ સ્ટેન્ડ બાય.સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં પોલીસનું સતત પેટ્રોલિંગ.

સમાચાર

થંભી ગયું ધબકતું અમદાવાદ

કરફ્યુને લઇ પોલીસ થઇ સ્ટેન્ડ બાય

સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં પોલીસનું સતત પેટ્રોલિંગ

બહાર નીકળતા લોકો સામે પોલીસની દંડાત્મક કાર્યવહી

શાહપુર, દરીયાપુર ,દિલ્હી ચકલા સહિતના વિસ્તારમાં પોલીસનો બંદોબસ્ત.

TejGujarati