વિશ્વ પુરુષ દિન’ નિમિત્તે…- મિત્તલ ખેતાણી.રાજકોટ.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત મનોરંજન રમત જગત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

‘વિશ્વ પુરુષ દિન’ નિમિત્તે…

એ પુરુષ છે.

હા,એનાંમાં મેલ ઈગો છે;
એ પુરુષ છે.
સ્વ ની નીડ માટે ‘લેટ ગો’ છે,
એ પુરુષ છે.

રુવે ખૂબ તોય રોઈ નથી શકતો,
પ્રભુનો આ કેવડો ભગો છે.
એ પુરુષ છે.

સ્ત્રી માજી બને તોય રહે દીકરી,
જગ છોકરાંને ય કહે ‘ઢગો છે’.
એ પુરુષ છે.

આભને પડકારે એવો સાવજ એ,
પત્ની સામે જાણે મોઢામાં મગો છે.
એ પુરુષ છે.

ઇનસીક્યુરિટી,પઝેસીવનેસ ખૂબ જ;
સાથી પર પણ સતત શંકાનો સગો છે.
એ પુરુષ છે.

કુટુંબની ‘લક્ઝરી’ માટે ય વેચાઈ જાય,
પોતાની ‘નેસેસિટી’ માટે પોતે જ દગો છે.
એ પુરુષ છે.

મનોબળ છે તેનું કાળમીંઢ પથ્થર સમું,
દીકરી વળાવ્યે ફૂટે,જાણે કે ફુગ્ગો છે.
એ પુરુષ છે.

માઁ,પુત્રી,સ્ત્રીનાં સમર્પણની વાતો જ બધે,
મૂકસેવકનાં ભાગ્યે ના કદરનો લાગો છે.
એ પુરુષ છે.

-મિત્તલ ખેતાણી(રાજકોટ,M.9824221999) નાં કાવ્ય સંગ્રહ ‘શબ્દ ઘેર આનંદ ભયો’ માં થી

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •