અમદાવાદમાં કોરોનાની અસર તહેવારો પર સંક્રમણ ફેલાવવાની સંભાવનાને લઇ છઠ્ઠ પૂજાનું આયોજન રદ્દ કરાયું, AMC સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં લેવાયો નિર્ણય.

સમાચાર

અમદાવાદમાં કોરોનાની અસર તહેવારો પર: સંક્રમણ ફેલાવવાની સંભાવનાને લઇ છઠ્ઠ પૂજાનું આયોજન રદ્દ કરાયું, AMC સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં લેવાયો નિર્ણય

TejGujarati