ફાટકડાનો ત્યાગ કર્યો…*

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ધાર્મિક ભારત મનોરંજન રમત જગત સમાચાર

*ફાટકડાનો ત્યાગ કર્યો…*
વ્હાઇટ હાઉસ નિકોલ અમદાવાદ ખાતે બહેનો એ આજ પછી દિવાળીમાં હવા અને ધ્વનિ પ્રદુષણ ન થાય એ હેતુ થી બહેનો અને બાળકોએ ફટાકડા ન ફોડીને ફક્ત દીવાઓ પ્રજલ્લિત કરીને દિવાળી મનાવી હતી.

TejGujarati