*?ગુજરાતમાં ફટાકડા મુદ્દે આગામી 9 નવેમ્બર સુનાવણી થશે.*

સમાચાર

*?ગુજરાતમાં ફટાકડા મુદ્દે આગામી 9 નવેમ્બર સુનાવણી થશે.*

ગુજરાતમાં ફટાકડાની મંજૂરીને લઈ સરકારની બેઠક યોજાઇ.

CM રૂપાણીએ ગૃહ વિભાગ સાથે બેઠક યોજી.

આગામી સમયમાં રાજ્ય સરકાર નિર્ણય જાહેર કરશે.

TejGujarati