ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ ગાંધીનગર દ્વારા સ્વરોજગાર (આત્મનિર્ભર)યોજના અંતર્ગત મધ્ય ગુજરાતના ખેડા,આણંદ, પંચમહાલ,મહીસાગર,દાહોદ જિલ્લામાં અરજદારોના રીવ્યુ કેમ્પ 2 થી 11 નવેમ્બર દરમિયાન યોજાયો.

ગુજરાત ભારત સમાચાર

પ્રેસ નોટ..
ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ ગાંધીનગર દ્વારા વર્ષ 2020.21 માટે સ્વરોજગાર (આત્મનિર્ભર)યોજના અંતર્ગત મધ્યગુજરાતના ખેડા,આણંદ, પંચમહાલ,મહીસાગર,દાહોદ જિલ્લામાં અરજદારોના રીવ્યુ કેમ્પ 2 થી 11 નવેમ્બર દરમિયાન યોજાઈ રહ્યા છે.નિગમ દ્વારા છેલ્લા 2 વર્ષમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં નિગમની ટિમ અને ઉપાધ્યક્ષશ્રી વિમલ ઉપાધ્યાય નેતા નહીં સેવક દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રવાસ કરી 65000 લાભાર્થીઓને 575 કરોડ રૂપિયા સીધા ચુકવણી કરવામાં આવ્યા છે.કોરોનાની મહામારીમાં નિગમની સ્વરોજગાર- આત્મનિર્ભર યોજના,વેહિકલ ધિરાણ યોજના નો બહોળો પ્રતિસાદ મળ્યો છે.મધ્યગુજરાતમાં 2678 અરજદારોને રૂબરૂમાં જિલ્લામાં બોલવી મંજુરી ની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે…

TejGujarati