આવતીકાલે 8 વિધાનસભાનું મતદાન. 7 વાગ્યા થી 6 વાગ્યા સુધી મતદાન થશે.

ગુજરાત બિઝનેસ રમત જગત રાજનીતિ સમાચાર

આવતીકાલે 8 વિધાનસભા નું મતદાન

7 વાગ્યા થી 6 વાગ્યા સુધી મતદાન થશે

કુલ 18,લાખ75 હજાર મતદાર,1807 મતદાન મથક છે

1500 ની જગ્યા એ 1000 લોકો એક મતદાન મથક પર વોટ નાખી શકશે

ચૂંટણી કમિશનર
ડો.એસ.મુરલીકૃષ્ણન

TejGujarati