ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન કેશુભાઇ પટેલને અમદાવાદ ખાતે ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય બિઝનેસ ભારત રાજનીતિ સમાચાર

ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન કેશુભાઇ પટેલને અમદાવાદ ખાતે ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા.

TejGujarati