માત્ર 5 માસનાં ધ્વેન જીગર જયસ્વાલને નવરાત્રીનાં નવે નવ દિવસે ટ્રેડિશનલ અને સુંદર કપડામાં સજ્જ કરીને નવરાત્રી નું રિયલ સેલિબ્રેશન કરવામાં આવ્યું હતું.

સમાચાર

માત્ર 5 માસનાં ધ્વેન જીગર જયસ્વાલને નવરાત્રીનાં નવે નવ દિવસે ટ્રેડિશનલ અને સુંદર કપડામાં સજ્જ કરીને નવરાત્રી નું રિયલ સેલિબ્રેશન કરવામાં આવ્યું હતું.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •