દરિયાપુરના મહીલા કાઉન્સિલર સાથે ચેઈન સ્નેચિંગનો બનાવ. પોલીસ ફરીયાદ દાખલ

ગુજરાત ભારત સમાચાર

દરિયાપુરના મહીલા કાઉન્સિલર સાથે ચેઈન સ્નેચિંગનો બનાવ. પોલીસ ફરીયાદ દાખલ

TejGujarati