અમદાવાદના બાપુનગરમાં એસીડ અટેક: પતિએ પત્ની અને દીકરા પર એસીડ ફેંક્યુ, બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં પતિ વિરૂદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઈ

આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર

અમદાવાદના બાપુનગરમાં એસીડ અટેક: પતિએ પત્ની અને દીકરા પર એસીડ ફેંક્યુ, બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં પતિ વિરૂદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઈ

TejGujarati