પુર્વ ધારાસભ્ય અને ગુજરાતી ફિલ્મો ના સીનીયર અભિનેતા *શ્રી નરેશ કનોડિયા* કોરોના પોઝિટિવ.. યુ.એન.મહેતા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા….

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત મનોરંજન રમત જગત રાજનીતિ સમાચાર

પુર્વ ધારાસભ્ય અને ગુજરાતી ફિલ્મો ના સીનીયર અભિનેતા *શ્રી નરેશ કનોડિયા* કોરોના પોઝિટિવ..
યુ.એન.મહેતા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા….

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •