માતાજીની છડી.

કલા સાહિત્ય ટેક્નોલોજી ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત મનોરંજન સમાચાર

સોને કી છડી,રૂપે કી મસાલ,જરિયા જામાવાળી,ચાચરના ચોકવાતળી,ચુંવાળના ગોખવાળી,આરાસુરના ગબ્બર વાળી,પાવાગઢના પહાડવાળી,પતઈ રાજાની પત પૂરનાર,માકઁડ મુનિની પુજેલી,સુરથ વૈશ્યની સંભાળ લેનારી, સપ્તદ્વીપની સપ્ત ચંડિકા,નવખંડ નારાયણી નવદુર્ગા,અંબા ઈશ્વરી,ભોળીભવાની,તેત્રીસ કોટી દેવતાની દેવી યોગીઓની યોગમાતા,ચૌદ ભુવનની ભુવનેશ્વરી,શ્રી બહુચર માતાને ઘણી ખમ્મા….🙏🏻…..happy navaratri to all

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply