રાજ્યમાં વ્યાજખોરો પર આવશે તવાઈ… વ્યાજખોરોની સામે કડક પગલા લેવા DGPનો આદેશ..

સમાચાર

રાજ્યમાં વ્યાજખોરો પર આવશે તવાઈ…
વ્યાજખોરોની સામે કડક પગલા લેવા DGPનો આદેશ…
મનીલેન્ડર્સ એક્ટ હેઠળ કરવામાં આવશે કાર્યવાહી..

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •