કોંગ્રેસ નેતા ગુલામ નબી આઝાદ થયા કોરોના પોઝિટિવ. પોતે જ હોમકોરોન્ટાઇન થયાં.

ભારત રાજનીતિ સમાચાર

કોંગ્રેસ નેતા ગુલામ નબી આઝાદ થયા કોરોના પોઝિટિવ. પોતે જ હોમકોરોન્ટાઇન થયાં

TejGujarati