*દરેક સોસાયટીનાં ચેરમેન સેક્રેટરીને ખાસ સૂચના. નવરાત્રીમાં આરતી અને પુજા માટે પોલીસ પરમિશન ફરજિયાત લેવી પડશે. આજથી કામગીરી થઈ શરૂ.*

ગુજરાત ટેક્નોલોજી ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત મનોરંજન રમત જગત રાજનીતિ વિશેષ સમાચાર

નવરાત્રિને લઈ દરેક સોસાયટી અને ફ્લેટમાં આરતી અને પૂજાના એક કલાકના કાર્યક્રમ માટે પોલીસ પરમિશન ફરજિયાત છે, જેના માટે સોસાયટીના લેટરપેડ પર સોસાયટીના ચેરમેન અને સેક્રેટરીએ પરમિશન લેવી પડશે. સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં આ અરજી કરવી પડશે. પોલીસ દ્વારા ગાઈડલાઈન્સ પણ આપવામાં આવશે. આજથી આ પરમિશન આપવાની કામગીરી સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં શરૂ થઈ ગઈ છે. જે સોસાયટીએ એક કલાકના આરતી અને પૂજાના કાર્યક્રમ માટે પરમિશન નથી લીધી તેમની સામે જાહેરનામા ભંગ બદલ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •