કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગુજરાત મુલાકાતનો ત્રીજો દિવસ અમિત શાહ રહેશે આજે પોતાના નિવાસસ્થાને

સમાચાર

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગુજરાત મુલાકાતનો ત્રીજો દિવસ

અમિત શાહ રહેશે આજે પોતાના નિવાસસ્થાને

ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન જરૂરી મુલાકાતો જ કરશે અમિત શાહ

2 જા નોરતે માણસા માતાજીના દર્શને જશે અમિત શાહ

TejGujarati