ગુજરાત હાઇકોર્ટની કામગીરી રહેશે 4 દિવસ રહશે બંધ. કોરોનાના વધતા સંક્રમણને કારણે લેવાયો નિર્ણય.

સમાચાર

ગુજરાત હાઇકોર્ટની કામગીરી રહેશે 4 દિવસ રહશે બંધ

કોરોના ના વધતા સંક્રમણ ને લઈને લેવાયો નિર્ણય

16 થી 19 ઓક્ટોબર સુધી હાઇકોર્ટની કામગીરી બંધ

હાઇકોર્ટ પરિસર સેનેટાઈઝ કરાશે

TejGujarati