જમ્મુ કાશ્મીરમાં એક વર્ષથી વધારે સમયથી નજરકેદ મહેબુબા મુફ્તી મુક્ત.

સમાચાર

જમ્મુ કાશ્મીરમાં એક વર્ષથી વધારે સમયથી નજરકેદ મહેબુબા મુફ્તી. મુક્ત.

TejGujarati