ગુજરાતી સુગમ સંગીતના સુપ્રસિદ્ધ ગાયક ‘કોકીલ કંઠી’ તરીકે વિખ્યાત કૌમુદી બેન મુનશીનું નિધન

સમાચાર

ગુજરાતી સુગમ સંગીતના સુપ્રસિદ્ધ ગાયક ‘કોકીલ કંઠી’ તરીકે વિખ્યાત કૌમુદી બેન મુનશીનું નિધન

ગુજરાતી ભાષાના ગીત – સંગીતમાં શિરમોર ગાયિકાનું 93 વર્ષની વયે મુંબઈમાં દુઃખદ નિધન

TejGujarati